ГоловнаДоговір публічної оферти

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією ФОП Нікулін Роман Михайлович (РНОКПП 3031700894, р/р UA253052990000026008020132414, м. Київ, адреса: 08140, Київська обл., Бучанський р-н, с.Білогородка, вул. Гетьманська, буд.36/8), надалі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, надалі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на інтернет-сайті Продавця «https://labiosthetique.com.ua/» (надалі за текстом - «Інтернет-сайт»). Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт сплати Покупцем замовлення на умовах даного Договору, в строки і за цінами, зазначеними в даному договорі або на Інтернет-сайті Продавця.

1.3. Інформація, передбачена в п. 11 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», зазначена в даному договорі. При цьому, в разі зазначенні Покупцем власної електронної адреси, Покупець отримує підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, який надсилається Покупцю на зазначену ним електронну пошту.

2. Поняття і визначення

2.1. В цій оферті, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

 • * «Товар» - парфюмерно-косметична продукція Торгової марки LaBiosthetique;
 • * «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину
 • * «Продавець» - ФЛП, що реалізує товари, виставлені на Інтернет-сайті.
 • * «Покупець» - фізична особа, яка укладає з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • * «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Даний Договір регулює купівлю-продажу товарів в Інтернет-магазині, в том числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • опрацювання і доставка замовлення Покупцю у власність на умовах даного Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, розміщений на Сайті Інтернет-магазину, що є в наявності.

4.2. Кожна позиція товару може бути зазначена в замовлені в будь-якій кількості, що є в наявності.

4.3. В разі відсутності товару на складі, Менеджер Продавця це повинен довести до відома Покупця (по телефону або через електрону пошту).

4.4. В разі відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром або відмовитися від даного замовлення (до моменту його відправлення Покупцю).

5. Порядок сплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділеннях транспортних/кур’єрських компаній в національній валюті України - гривнях.

5.2. В разі не отримання грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Оплата за товар може здійснюватися в інший спосіб відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до відділень транспортних/кур’єрських компаній, де і відбувається видача замовлень Покупцю, або здійснюється адресна кур’єрська доставка, в строки та на умовах, зазначених на Сайті Інтернет-магазину.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи відповідно до законодавства України.

7. Права и зобов’язання сторін:

7.1. Продавець має право:

 • - в односторонньому порядку призупинити виконання даного Договору в разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • - своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах даного Договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у порядку, передбаченому даним Договором і діючим законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • - змінений виробником зовнішній вигляд товару;
 • - за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від самого товару виключно через передачу кольору монітором персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • - за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
 • - за затримку и збої щодо виконання даного Договору (обробка замовлення і доставка товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза зоною його контролю;
 • - за протиправні незаконні дії, здійсненні Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • - за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто та навіть, якщо під його логіком буде інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі та моральним принципам моральності.

8.4. В разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов’язків за даним Договором. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору мається на увазі обставини, що мають надзвичайний характер, настання яких сторона не могла передбачити, та які виключають або об’єктивно заважають можливості виконання даного Договору.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір за умови публікації актуальної редакції на сайті https://labiosthetique.com.ua/.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного засобу продажів товару через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати за товар) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, що було оформлене в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця з умовами даного Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безоплатним.

9.7. Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і виконання інших умов даного Договору.

9.8. Заповненням реєстраційної анкети / замовлення на Сайті Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних Інтернет-магазином з подальшою метою: дані, які надає Покупець під час реєстрації або замовленні на Сайті будуть використовуватися для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, відправка телекомунікаційними засобами зв’язку (електронна пошта, мобільний зв’язок) рекламних та спеціальних пропозицій, інформаціях про акції, розіграші або іншу інформацію щодо діяльності Інтернет-магазину з іншими комерційними цілями.

9.9. Покупець надає згоду на використання Інтернет-магазином технологій cookie. Файли cookie не містять особистої інформації та не можуть ніяким чином зчитувати інформацію жорсткого диску Покупця. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість послуг, що надаються, в тому числі: для швидкої ідентифікації Покупця, зберігання налаштувань Покупця, його персональних уподобань, відслідковування стану сесій доступу Покупця та характерних для нього тенденцій. Інтернет-магазин також використовує файли cookie в рекламних цілях, в тому числі, щоб керувати об’явами на сайтах в мережі Інтернет.

9.10. Покупець надає право Інтернет-магазину здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: переміщати персональні дані в бази даних Інтернет-магазину (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичування, оновлення, зміну (по мірі необхідності). Інтернет-магазин зобов’язується забезпечити захист цих даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій особі (окрім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженими Інтернет-магазином на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на запити з додержанням вимог чинного законодавства України).

9.11. В разі, якщо Покупець не бажає отримувати від Інтернет-магазину розсилку про рекламні акції, нові продукти тощо, Покупець має право відмовитися від неї, шляхом направлення відповідного листа або звернення за телефоном, зазначеним в даному Договорі або на Сайті.

9.12. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при реєстрації на Сайті або оформленні замовлення інформації, та погоджується на всі ризики, пов’язані з недостовірністю такої інформації.

9.13. Інформація щодо товару, яку необхідно доводити до покупця, міститься в даному договорі, на Сайті, у супровідних документах та/або на товарі безпосередньо (маркування).

9.14. Гарантії на Товар надаються у відповідності до чинного законодавства України та інформації, зазначеної на Товарі виробником/продавцем.

10. Порядок повернення товару, претензії

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин відбувається відповідно до діючого законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин відбувається за рахунок Покупця.

10.3. Повернення Покупцем парфюмерно-косметичного товару належної якості неможливе, - відповідно до Переліку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України (Додаток № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172).

10.4. Претензії приймають на ім’я Продавця за адресою, зазначеною в даному Договорі.

11. Строк дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді щодо приймання цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію", та діє до повного його виконання сторонами.

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін до моменту фактичного відправлення товару, шляхом повернення сплачених грошових коштів (в разі їх сплати).

11.3. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із сторін умов даного Договору, а також у випадках, передбачених діючим законодавством України.